Produktionsdesign

Vi konstruerar verktyg, adaptrar, fixturer, verkstadsutrustning och annan utrustning för egen produktionsverksamhet eller för våra kunder. Vid behov anpassar vi kundens ritningar för produktion och bockning.

Målet med produktionsdesign är att komma från idé till verkställande. Vi kartlägger kundens behov – tar fram exakta specifikationer, med hänsyn till varje kunds unika behov och förväntningar. Under förprojekteringsfasen tar vi fram ett koncept som åskådliggör hur idén blir till verklighet. Därefter följer detaljerad projektering, där vi ger produkten eller projektet i fråga ett eget ansikte och tänker noggrant igenom varje minsta detalj.

Vi använder programvaror som: SolidWorks; SolidEdge; Bysoft 7; Lantex.